Tu viện Hương Nghiêm được thành lập từ năm 2018. Quý Sư Cô cùng các Cộng Sự và Phật Tử đã chuyển vùng đất nông nghiệp trở thành ngôi Tam Bảo, vừa ấp áp vừa đủ xa để các Phật Tử có thể ngồi bên bếp lửa hồng cùng gieo duyên qua phật pháp vấn đáp, cùng trãi tâm Từ Bi tiếp nhận cõi lòng thanh tịnh và mang theo một không khí vui tươi khi trở về cùng gia đình.


Thời khóa tu tập hàng ngày
Công phu sáng- 6-7am
Tụng Chú Thủ Lăng Nghiêm và Thập Chú
Chào đón Phật tử viếng thăm- Quá đường
Thiền Tọa- 2-3PM- Phật pháp vấn đáp
Công phu chiều- 7-8PM

Read more

Tu Viện Hương Nghiêm chào đón Phật Tử gần xa đến gieo duyên cùng Tam Bảo

Quang cảnh của Tu Viện Hương Nghiêm

Phong cảnh ngày Tết Nguyên Đán tại Tu Viện Hương Nghiêm

Ngắm Kangaroo

Kangaroo sống quanh khu vực Tu Viện

Khung cảnh nấu bánh tét

Phật tử đã chuẩn bị bánh đón Tết cả tháng trước Tết rất đông vui

Team member

Write something about this member of your team to introduce them to your visitors.

Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Lạy Ngũ Bách danh

Lối vào Chánh Điện

Write something about this member of your team to introduce them to your visitors.

Chánh Điện Tu Viện Hương Nghiêm

Chánh điện được thành lập từ nhà kho của nông trại do Cộng Sự đầu tiên và Anh cũng là Phật tử đầu tiên của Tu viện

Subscribe

Sign up to our newsletter and stay up to date

Subscribed!

Thank you for subscribing to our newsletter.

Address

38 Hicks Lane
Ladys Pass, 3523, AU

About us

Là nơi gắn bó đồng hương Việtnam tại Úc Châu cùng về ngôi Tam Bảo

Follow us